Hlavní stránka

Rostlinná výroba

Společnost hospodaří na výměře kolem 1.400 ha zemědělské půdy, kde pěstuje převážně pšenici ozimou, ječmen, řepku ozimou a pícniny (kukuřici, luskovinoobolní směsky, vojtěšku a trvalé travní porosty). Pro tržní účely je pěstována řepka a zčásti pšenice. Pícniny jsou převážně určeny pro krmivovou základnu živočišné výroby a do bioplynové stanice.

Živočišná výroba

Zabýváme se chovem mléčného a masného skotu v celkovém počtu kolem 1.000 ks. Pro mléčnou produkci má společnost převážně holštýnské plemeno, kde dosauje průměrné roční užitkovosti 9.000 litrů na krávu. Masný skot je zastoupen plemenem Aberdeen angus. Ve stájích v posledních letech investujeme do kvalitních technologií a genetického materiálu za účelem dosažení co možná nejlepších hospodářských výsledků.

Výroba elektrické energie

V roce 2012 jsme úspěšně vybudovali bioplynovou stanici o instalovaném výkonu 750 kW, která vhodným způsobem navazuje na provoz živočišné výroby.

Obchodní činnost

Doplňkově se zabýváme prodejem uhlí, které však v posledních letech zaujímá významné místo v obratech firmy, neboť prodáváme pouze kvalitní tříděné druhy paliv dodávané přímo z dolů (mostecká uhlí a ledvické uhlí). Tuto činnost doplňujeme prodejem písků a tříděného kameniva (štěrky).

Služby

Společnost poskytuje služby dle možností svého technického vybavení, zejména práce jeřábem, služby bagrem, manipulátorem, práci traktorem a pod.

Projekty EU

LOGO EU NPO

Název projektu: FVE - ZS Kozojedy, a.s.
Informace o projektu

ZS Kozojedy, a.s.
Copyright ©1999 - 2023